For lærere Påmeldingsskjema Fagplaner Lærerliste Ofte stilte spørsmål Reglement
læreroversikt Vestvågøy kommune Fotoalbum
Google Yahoo Musikk linker
læreroversikt Vestvågøy komune fotoalbum

Bilder fra utstilling 2005

 


Klikk på knappene for se på utvalg av 44 bilder av diverse elevarbeid 2005læreroversikt Vestvågøy komune fotoalbumBli elev

Kulturskolen tar imot søknader fra og med det året barnet fyller seks år. Unntak er  "Rett på musikken", "Suzuki" og "Musikk fra livets begynnelse" (les mer om dette under hver disiplin).

Søknadsfrist: 1. april (NB! Nytt avåret).

Bytte av disiplin: Søknadsfrist 1. april.

Venteliste: Alle som står på venteliste, må søke på nytt innen 1. april hvert år.

Bindingstid
Elev og foresatte må binde seg for et halvt skoleår (ett semester) om gangen. Teater har bindingstid på ett skoleår. Eleven har plass i kulturskolen så lenge han/hun ønsker det, og inntil eleven meldes ut skriftlig. Eventuell ubenyttet elevplass gir ikke rett til tilbakebetaling av skolepenger.

Utmelding
Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. april for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Teater har bindingstid på ett skoleår med utmeldingsfrist 1. april.

Skolepenger
Kr. 2.350 pr. skoleår. Faktura sendes to ganger i året. Skolen har behovsprøvd friplassordning.

Instrumentleie
Kr. 1.000 pr. skoleår. Nybegynnere prioriteres.

Alle priser er med forbehold om endringer.

Har du spørsmål? Kontakt oss på
tlf: 55 56 80 50
fax: 55 56 80 59
e-post: bergen@kulturskolen.no

Søknadsskjema
Last ned søknadsskjema (pdf) for utfylling for hånd og innsending pr post.

Søknadsskjema kan du sende til:
Bergen kulturskole
Strømgaten 19
5015 Bergen

Prosedyre søknad og opptak
Alle søkere skal få brev om at søknaden er mottatt og registrert. De som får plass, får innen utgangen av juni skriftlig melding om dette. Samtidig får de en bindende avtale som foresatte må underskrive og returnere dersom de vil ta imot plassen.
De som ikke hører noe innen utgangen av juni måned, settes på venteliste. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du søke på nytt innen 1. april neste år.

 

Søknadsskjema
Last ned søknadsskjema (pdf) for utfylling for hånd og innsending pr post.


Serviceerklæring
Hva kan du forvente av Bergen kulturskole?
Les skolens serviceerklæring.


Bergen kulturskoles venner -
Medlemmer kan være:
a)  Foreldre/foresatte til elever som har plass eller har søkt om plass i kulturskolen.
b)  Enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer.
Les mer.Diverse skjema:
Printes ut og fylles ut for hånd.
Utmelding.
Hent skjema (pdf).
Søknad om (alle pdf):
* Å bytte disiplin/lærer/under-
visningssted.
Skjema.
* Permisjon.
Søknadsskjema.
* Permisjonsbetingelser.
Les.
* Friplass(behovsprøvd).
Skjema.

 
"What the world needs now is love." Foto: Roar Lende.


Ofte stilte spørsmål. Her.
 

greyline
bk_liten

Bergen kulturskole, Strømgaten 19, 5015 Bergen
Tlf.: 55 56 80 50     Faks.: 55 56 80 59     E-post:
bergen@kulturskolen.no
Fagansvarlig: rektor Roald Sangolt       Kontaktperson:
Hildur Straume  
Oppdatert:  04/09/06