Kategoriarkiv: Info

Fakta om kulturskolen

 • Per medio oktober 07 hadde kulturskolen 340 elevplasser og 53 søkere på venteliste. Se statestikk

 • 9,8 årsverk fordelt på 18 ansatte.

 • Betjener lokale korps og kor med dirigenttjenester, der ca 200 personer får ukentlig undervisning av våre dirigenter.

 • Har 3 PU-band, der en av dem er ren ungdomsband

 • Har flere av sine tidligere elever valgt profesjonell kunstnerisk yrke og oppnår resultater på nasjonalt nivå: 5 på musikkhøyskole, flere går på sang og dramalinje i Bodø og musikklinje på Sortland.

 • Flere lærere har høy profesjonell utdanning som kunstnere, musikere og artister som kan hevde seg godt på nasjonalt nivå.

 • Den eneste kommunale kultur -og kunst-/ fritidstilbud for barn og ungdom i kommunens regi.

 • Kulturskolen samarbeider med psykiatrien om prosjektet PlanB

 • Arrangerer og deltar på flere titalls konserter, forestillinger osv. per år både i eget regi og eller i samarbeid med lokalkulturlivet

 • Har regionale oppgaver som bl.a. arrangering UKM, kursing av kulturskolelærere i Lofoten og fungerer som vertskommune for det regionale kulturskolesamarbeidet i Lofoten (LOM)

 • Oppfyller allerede mange av målsetningene som Kunnskapsdepartementet/ staten ønsker at kulturskolen skal bli til: ”lokal ressurssenter for kunst-og kultur”. Les mer: Strategi for kunst og kultur i opplæringen

 • Tilbyr undervisning for småbarn, barn, ungdom og voksne i alle aldere og nivåer.

 • Er i toppsikte i landet når det gjelder å bruke og utvikle metoder for å anvende digitale teknologier i musikkopplæringen.

 • Formidler profesjonelle konserter for lokal befolkningen som vanligvis er forbeholdt storby folk. LofotConcertino.no er et eksempel på dette.

 • Har en flerkulturell profil/ lærerstab som er med på å gi barn, ungdom og befolkningen generelt en mer nyansert bilde på ”andres” kulturer og kunstoppfatinger. Kulturskolen tilbyr i tillegg til dette kurs for elever med minoritetsbakgrunn som har en verdigfull integrerings effekt.