Kategoriarkiv: Info

Nye satser for elevkontingenter 2008

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for kurs i kulturskolen for 2008:

Alle priser gjelder per semester (halvår) Sats 2007 Sats 2008
Elevplass musikk kr 900 kr 900
Elevplass dans, drama, kunstfag kr 750 kr 775
Elevplass for voksne (over 20 år) kr 950 kr 1000
Musikkbarnehage (ingen søskenmoderasjon) kr 374 kr 389
Barnekor (ingen søskenmoderasjon) kr 324 kr 338
Instrumentleie kr 320 kr 330
Søskenmoderasjon: 40% (ikke for voksne) kr 525 kr 550

Fakta om kulturskolen

 • Per medio oktober 07 hadde kulturskolen 340 elevplasser og 53 søkere på venteliste. Se statestikk

 • 9,8 årsverk fordelt på 18 ansatte.

 • Betjener lokale korps og kor med dirigenttjenester, der ca 200 personer får ukentlig undervisning av våre dirigenter.

 • Har 3 PU-band, der en av dem er ren ungdomsband

 • Har flere av sine tidligere elever valgt profesjonell kunstnerisk yrke og oppnår resultater på nasjonalt nivå: 5 på musikkhøyskole, flere går på sang og dramalinje i Bodø og musikklinje på Sortland.

 • Flere lærere har høy profesjonell utdanning som kunstnere, musikere og artister som kan hevde seg godt på nasjonalt nivå.

 • Den eneste kommunale kultur -og kunst-/ fritidstilbud for barn og ungdom i kommunens regi.

 • Kulturskolen samarbeider med psykiatrien om prosjektet PlanB

 • Arrangerer og deltar på flere titalls konserter, forestillinger osv. per år både i eget regi og eller i samarbeid med lokalkulturlivet

 • Har regionale oppgaver som bl.a. arrangering UKM, kursing av kulturskolelærere i Lofoten og fungerer som vertskommune for det regionale kulturskolesamarbeidet i Lofoten (LOM)

 • Oppfyller allerede mange av målsetningene som Kunnskapsdepartementet/ staten ønsker at kulturskolen skal bli til: ”lokal ressurssenter for kunst-og kultur”. Les mer: Strategi for kunst og kultur i opplæringen

 • Tilbyr undervisning for småbarn, barn, ungdom og voksne i alle aldere og nivåer.

 • Er i toppsikte i landet når det gjelder å bruke og utvikle metoder for å anvende digitale teknologier i musikkopplæringen.

 • Formidler profesjonelle konserter for lokal befolkningen som vanligvis er forbeholdt storby folk. LofotConcertino.no er et eksempel på dette.

 • Har en flerkulturell profil/ lærerstab som er med på å gi barn, ungdom og befolkningen generelt en mer nyansert bilde på ”andres” kulturer og kunstoppfatinger. Kulturskolen tilbyr i tillegg til dette kurs for elever med minoritetsbakgrunn som har en verdigfull integrerings effekt.