Talentiaden 08

Vi har fått 23 deltakere på årets talentiade. Deltakerne blri delt i 2 grupper. Gruppe 1 tsarter kl 12:00 og gruppe 2 starter kl 13:00 på lørdag 19.april i kommunsestyresalen.

Deltakerne har variert program med både klassiske og underholdene titler. Porgrammet er som følger:

[photopress:CropperCapture_87_.Jpg,full,pp_image]

[photopress:CropperCapture_88_.Jpg,full,centered]

Takkebrev fra Dronningen

H.M. Dronningen har sendt takkebrev til kunstelevene fra Vestvågøy kulturskole som var med å gi bilder som gave til 70 årsdagen for Dronningen. Brevet kan leses her

 Sonja-139_Astrid

Disse elevene deltok:
Amanda Fredriksen, Lene Mari Bruland, Paula Marie Lorentzen, Andreas Helland, Sofie Arctander, Astrid Sjøen, Sema N. Mohamed, Sofie Sjøen, Magnus Jentoft, Frida Emile Andersen

Flere bilder av bildene fra Vestvågøy var vist på utstillingen og er også presentert på denne websiden www.tildronningen.no

Du kan finne bildene fra Nordland ved å trykke her Brev fra Stavanger museum med mer informasjon finner du her

Lærere for gruppene er: Jørund Ek og Nina Melbøe


Nye satser for elevkontingenter 2008

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for kurs i kulturskolen for 2008:

Alle priser gjelder per semester (halvår) Sats 2007 Sats 2008
Elevplass musikk kr 900 kr 900
Elevplass dans, drama, kunstfag kr 750 kr 775
Elevplass for voksne (over 20 år) kr 950 kr 1000
Musikkbarnehage (ingen søskenmoderasjon) kr 374 kr 389
Barnekor (ingen søskenmoderasjon) kr 324 kr 338
Instrumentleie kr 320 kr 330
Søskenmoderasjon: 40% (ikke for voksne) kr 525 kr 550

Videregående opplæring inn i den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gradvis utvides til også å omfatte den vidaregående skole. Dette er et av forslagene i stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtiden som ble lagt frem i statsråd fredag.

Pressemelding fra kultur og kirkeminister:

«Vi vil leggje til rette for at 180 000 nye elevar skal få kulturtilbod i skuletida. Dette kjem i tillegg til dei om lag 620 000 elevane i grunnskulen som alt no får tilbod gjennom Den kulturelle skulesekken, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske. – Målet er at utvidinga til vidaregåande skule skal fasast inn over ein treårs-periode, seier kulturministeren.

I 2007 er det sett i gong pilotprosjekt i Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Troms. Regjeringa legg opp til at fylkeskommunane får ansvaret for den utvida satsinga.

– Fylkeskommunane vil få fleire spelemidlar for å utvide Den kulturelle skulesekken til vidaregåande opplæring. Samstundes skal det fasast inn midlar til Den kulturelle skulesekken over statsbudsjettet, seier statsråd Giske.

Stortingsmeldinga tek også til orde for at nasjonale kulturaktørar skal få ei klarare rolle og ansvar for å koordinere, drive nettverksarbeid og arbeide for å auke kvaliteten i dei ulike tilboda.»

Musikk + drama = mattekunnskaper

Musikk, drama og kunst i skolen gjør elevene bedre i matte og språk, viser en internasjonal undersøkelse. Den også viser at selvtilliten hos barna vokser. Bedre selvtillit gir mer positive holdninger til skolen, mindre fravær, og elevene blir bedre til å lese og skrive. Dramaundervisning har vist seg å ha en spesielt god effekt på elevene evne til å lære fremmedspråk.

Les mer her

[photopress:Musikk___drama.jpg,thumb,pp_image]

Fakta om kulturskolen

 • Per medio oktober 07 hadde kulturskolen 340 elevplasser og 53 søkere på venteliste. Se statestikk

 • 9,8 årsverk fordelt på 18 ansatte.

 • Betjener lokale korps og kor med dirigenttjenester, der ca 200 personer får ukentlig undervisning av våre dirigenter.

 • Har 3 PU-band, der en av dem er ren ungdomsband

 • Har flere av sine tidligere elever valgt profesjonell kunstnerisk yrke og oppnår resultater på nasjonalt nivå: 5 på musikkhøyskole, flere går på sang og dramalinje i Bodø og musikklinje på Sortland.

 • Flere lærere har høy profesjonell utdanning som kunstnere, musikere og artister som kan hevde seg godt på nasjonalt nivå.

 • Den eneste kommunale kultur -og kunst-/ fritidstilbud for barn og ungdom i kommunens regi.

 • Kulturskolen samarbeider med psykiatrien om prosjektet PlanB

 • Arrangerer og deltar på flere titalls konserter, forestillinger osv. per år både i eget regi og eller i samarbeid med lokalkulturlivet

 • Har regionale oppgaver som bl.a. arrangering UKM, kursing av kulturskolelærere i Lofoten og fungerer som vertskommune for det regionale kulturskolesamarbeidet i Lofoten (LOM)

 • Oppfyller allerede mange av målsetningene som Kunnskapsdepartementet/ staten ønsker at kulturskolen skal bli til: ”lokal ressurssenter for kunst-og kultur”. Les mer: Strategi for kunst og kultur i opplæringen

 • Tilbyr undervisning for småbarn, barn, ungdom og voksne i alle aldere og nivåer.

 • Er i toppsikte i landet når det gjelder å bruke og utvikle metoder for å anvende digitale teknologier i musikkopplæringen.

 • Formidler profesjonelle konserter for lokal befolkningen som vanligvis er forbeholdt storby folk. LofotConcertino.no er et eksempel på dette.

 • Har en flerkulturell profil/ lærerstab som er med på å gi barn, ungdom og befolkningen generelt en mer nyansert bilde på ”andres” kulturer og kunstoppfatinger. Kulturskolen tilbyr i tillegg til dette kurs for elever med minoritetsbakgrunn som har en verdigfull integrerings effekt.

LofotConsertino

Urvalov

fredag 19.oktober kl 18:00 vil vi markere starten av LofotConcertino en serie med klassiske konserter med gjestemusikere fra utlandet.

Først ute er ALEXANDER URVALOV på klaver. Han beregnes som chopin-spesialist. Konserten vil inholdet i tilleg til chopin verker av Skriabin og Franz Liszt. Med andre ord romantiske perler fra 1800- tallet.
Mer om programmet og bestilling av billetter på denne siden www.lofotconcertino.no

Kulturskolen for alle