Alle innlegg av nabil

Skolekonserter 2008

Konsertrute 2008

Kulturskolen dra på konsertturne i
uke 21.
Følgende skoler får besøk av våre lærere og elever:

Skole

Merknader

Klokkeslett

Klasser/ kommentar

Opdøl skole

Tirsdag 20.mai

09.30 – 10.15

Alle

Buksnes skole

———«———

12.05 – 12.50

Fygle skole

Onsdag 21.mai

08:45 – 9:30

Alle

Eltoft skole

———«————

11:00 – 11.45

Alle

Leknes skole

Bøstad skole

Torsdag 22.mai

08:30 – 10:05

12.45 – 13.30

Alle

Ballstad skole

Fredag 23.mai

09.00 – 09.45

Alle

Flere bilder fra konsertturne finner du her

Resultatene fra Talentiaden 08

Gruppe 1
1.plass		Marie Lindgaard Løvstad, piano
2.plass		Sema Mohamed, fiolin
3.plass		Silje Grytdal, piano

Gruppe 2
1.plass		Shelly Hong, piano
2.plass		Haakon Martinussen, trombone
3.plass		Sigrid Dalheim, piano

Publikumsfavoritt:
Silje Grytdal, piano 	gruppe 1
Sigrid Dalheim, piano 	gruppe 2
Les mer om talentiaden eller se bildene i Lofot-tidene her 
Lofotposten dekket også talentiaden se artikkelen her

Talentiaden 08

Vi har fått 23 deltakere på årets talentiade. Deltakerne blri delt i 2 grupper. Gruppe 1 tsarter kl 12:00 og gruppe 2 starter kl 13:00 på lørdag 19.april i kommunsestyresalen.

Deltakerne har variert program med både klassiske og underholdene titler. Porgrammet er som følger:

[photopress:CropperCapture_87_.Jpg,full,pp_image]

[photopress:CropperCapture_88_.Jpg,full,centered]

Takkebrev fra Dronningen

H.M. Dronningen har sendt takkebrev til kunstelevene fra Vestvågøy kulturskole som var med å gi bilder som gave til 70 årsdagen for Dronningen. Brevet kan leses her

 Sonja-139_Astrid

Disse elevene deltok:
Amanda Fredriksen, Lene Mari Bruland, Paula Marie Lorentzen, Andreas Helland, Sofie Arctander, Astrid Sjøen, Sema N. Mohamed, Sofie Sjøen, Magnus Jentoft, Frida Emile Andersen

Flere bilder av bildene fra Vestvågøy var vist på utstillingen og er også presentert på denne websiden www.tildronningen.no

Du kan finne bildene fra Nordland ved å trykke her Brev fra Stavanger museum med mer informasjon finner du her

Lærere for gruppene er: Jørund Ek og Nina Melbøe


Nye satser for elevkontingenter 2008

Kommunestyret har vedtatt følgende satser for kurs i kulturskolen for 2008:

Alle priser gjelder per semester (halvår) Sats 2007 Sats 2008
Elevplass musikk kr 900 kr 900
Elevplass dans, drama, kunstfag kr 750 kr 775
Elevplass for voksne (over 20 år) kr 950 kr 1000
Musikkbarnehage (ingen søskenmoderasjon) kr 374 kr 389
Barnekor (ingen søskenmoderasjon) kr 324 kr 338
Instrumentleie kr 320 kr 330
Søskenmoderasjon: 40% (ikke for voksne) kr 525 kr 550

Videregående opplæring inn i den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gradvis utvides til også å omfatte den vidaregående skole. Dette er et av forslagene i stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtiden som ble lagt frem i statsråd fredag.

Pressemelding fra kultur og kirkeminister:

«Vi vil leggje til rette for at 180 000 nye elevar skal få kulturtilbod i skuletida. Dette kjem i tillegg til dei om lag 620 000 elevane i grunnskulen som alt no får tilbod gjennom Den kulturelle skulesekken, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske. – Målet er at utvidinga til vidaregåande skule skal fasast inn over ein treårs-periode, seier kulturministeren.

I 2007 er det sett i gong pilotprosjekt i Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Troms. Regjeringa legg opp til at fylkeskommunane får ansvaret for den utvida satsinga.

– Fylkeskommunane vil få fleire spelemidlar for å utvide Den kulturelle skulesekken til vidaregåande opplæring. Samstundes skal det fasast inn midlar til Den kulturelle skulesekken over statsbudsjettet, seier statsråd Giske.

Stortingsmeldinga tek også til orde for at nasjonale kulturaktørar skal få ei klarare rolle og ansvar for å koordinere, drive nettverksarbeid og arbeide for å auke kvaliteten i dei ulike tilboda.»

Musikk + drama = mattekunnskaper

Musikk, drama og kunst i skolen gjør elevene bedre i matte og språk, viser en internasjonal undersøkelse. Den også viser at selvtilliten hos barna vokser. Bedre selvtillit gir mer positive holdninger til skolen, mindre fravær, og elevene blir bedre til å lese og skrive. Dramaundervisning har vist seg å ha en spesielt god effekt på elevene evne til å lære fremmedspråk.

Les mer her

[photopress:Musikk___drama.jpg,thumb,pp_image]