Kulturskolen er åpen for alle.

Vi tilbyr undervisning innen musikk, dans, drama og estetiske fag. Målet er at barn, unge og voksne skal få utviklet sine kunstneriske evner og kunnskaper. Kulturskolen ønsker å være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet, skolene og befolkningen for øvrig.
Kulturskolen har som sin målsetning å skape en samarbeidsarena for møte mellom: kunst og kultur, amatør og profesjonell, læring og utøving, barn og voksne.

For å få til dette arbeider vi ut i fra følgende prinsipper:

  • Høy kvalitet i undervisningen
  • At skolen skal være åpen for alle (barn og unge prioriteres)
  • Tilpasset og fleksibelt tilbud
  • Ta være på talentene
  • Desentralisert undervisning (så langt det er mulig)
  • Synliggjøring av tilbudet og aktivitetene.