Oppdatert 31.8.2021

Generelt
Piano- /key- boardundervisning tar sikte på utvikle de kreative og kunstneriske evner hos eleven,  beherske instrumentet og gi uttrykk for sin personlighet gjennom instrumentet.

Nær kontakt mellom lærer og foresatte er viktig for å oppnå gode og ønskede resultater. Når man ser på aktivitetene i denne planen bør flere spilleår sees i sammenheng.

Det er ikke sikkert at man berører alle hovedmomenter i like stor grad hvert spilleår, men i løpet av en periode på flere år burde alle elever ha arbeidet med de fleste av disse hovedmomentene.

Pianostudiet kan dels i 3 forskjellige nivåer/ trinn:
Trinn 1 (varighet 1 – 2 år)

I den perioden lærer eleven grunnleggende kunnskaper f.eks. rytme- og noteopplæring, bekjentskap til pianoet og mulighetene den kan gi oss. Eleven lærer enkelte taktarter 2/4, 4/4, 3/4,6/8 og ferdighet til å spille med begge hender og med en riktig fingersetting. Eleven vil få kjennskap til enkle norske barnesanger, folketoner og musikkstykker skrevet av de norske komponistene.

Trinn 2 (3. – 4. året)

Eleven skal i løpet av denne perioden opparbeide ferdigheter gjennom å spille skalaer, akkorder og hurtige teknisk spill samtidig får kjennskap til det klassiske pianorepertoaret. Pianoeleven lærer også å spille med større forståelse til strukturen og kunstneriske innhold i de respektive melodiene.

Trinn 3 ( fra 5. året og oppover)

Eleven fortsetter utviklingen ed stekt tilpasset/ individuelt undervisningsopplegg. Det blir her lagt større vekt på kvalitet, musikalitet og konsertdeltakelse.  Den klassiske pianorepertoaret gir uante muligheter for musikkvalg. Elevens ønske og valg av musikkstill blir lagt stor vekt på .

Lærer(e): Elena Zemskova og Andrej Pirozhkov

Anbefalt oppstart-alder i kulturskolen klikk her.

Søknadsskjema til kulturskolen finnes her