Fagplan sang, Vestvågøy kulturskole
Stemmen omtales ofte som «det eldste instrumentet»; et instrument alle har, og som er
like gammelt som menneskeheten. Det er vår første erfaring med lyd når vi fødes, og den
første musikken vi møter er gjerne sang fra de nærmeste.
Sang finnes hos alle folkeslag, er både universell og personlig, og kommuniserer på tvers
av språk og kultur. Sang er stort sett over alt!
I kulturskolen underviser vi sang både i grupper, og som individuell undervisning.
Gruppeundervisning gis fra 2.klasse.
Den individuelle sangundervisningen gis fra …
Minivoices 1, 2.klasse til 4.klasse
Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber med enkel
flerstemmighet gjennom feks kanonsanger. Fokus på puls og samklang.
Stort sett norske sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter. Sang og bevegelse.
Minivoices 2, 5.klasse til 7.klasse
Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber flerstemt både
gjennom kanon og sanger med enkel flerstemmighet. Både norske og fremmedspråklige
sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter.
Vokalgruppa 8.klasse til 10.klasse
Her vil elevene bli introdusert for enkel sangteknikk som pust, støtte, åpning etc.
Vi fokuserer på gehør og samklang. Elevene jobber med unison og flerstemt sang, både
på norsk og andre språk. Vi jobber med repertoar både fra klassisk, jazz og rytmisk
sjanger.
Individuell undervisning ..
Her legges undervisningen opp etter den enklete elevs forutsetning. Eleven vil lære
sangteknikk, og lære å jobbe selvstendig. Vi vil jobbe med repertoar fra forskjellige epoker
og stilarter.

Fagplan sang, Vestvågøy kulturskole

Stemmen omtales ofte som «det eldste instrumentet»; et instrument alle har, og som er

like gammelt som menneskeheten. Det er vår første erfaring med lyd når vi fødes, og den

første musikken vi møter er gjerne sang fra de nærmeste.

Sang finnes hos alle folkeslag, er både universell og personlig, og kommuniserer på tvers

av språk og kultur. Sang er stort sett over alt!

I kulturskolen underviser vi sang både i grupper, og som individuell undervisning.

Gruppeundervisning gis fra 2.klasse.

Den individuelle sangundervisningen gis fra …

Minivoices 1, 2.klasse til 4.klasse

Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber med enkel

flerstemmighet gjennom feks kanonsanger. Fokus på puls og samklang.

Stort sett norske sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter. Sang og bevegelse.

Minivoices 2, 5.klasse til 7.klasse

Elevene synger unisont med eller uten akkompagnement, og vi jobber flerstemt både

gjennom kanon og sanger med enkel flerstemmighet. Både norske og fremmedspråklige

sanger, fra forskjellige tidsepoker og stilarter.

Vokalgruppa 8.klasse til 10.klasse

Her vil elevene bli introdusert for enkel sangteknikk som pust, støtte, åpning etc.

Vi fokuserer på gehør og samklang. Elevene jobber med unison og flerstemt sang, både

på norsk og andre språk. Vi jobber med repertoar både fra klassisk, jazz og rytmisk

sjanger.

Individuell undervisning ..

Her legges undervisningen opp etter den enklete elevs forutsetning. Eleven vil lære

sangteknikk, og lære å jobbe selvstendig. Vi vil jobbe med repertoar fra forskjellige epoker

og stilarter.