Fagplan – Dans & Ballett

 Dans og ballett  2017 – 2018

Dans er lek og moro, hopp og sprett, høye ben og piruetter. Dans er langsomt og raskt, høyt og lavt og en viktig brikke i barns utvikling både med tanke på koordinasjon og motorikk. I kulturskolen har vi fokus på at barn skal kommunisere og uttrykke seg gjennom dans, oppleve mestring og glede sammen med hverandre.  Elevene ved kulturskolen har en forestilling i halvåret, og lærer både danser spesielt egnet til dette og kombinasjoner som kun brukes i timene. Alle barn og unge er velkomne til danse med oss i kulturskolen!

Barneballett fra 5-6 år

I barneballetten vil det være fokus på de grunnleggende elementene i klassisk ballett og på å danse masse sammen. Elevene vil gjennom timene få økt bevissthet om koordinasjon, balanse, rytme og dynamikk. I timene vil det også være rom for barnas egen kreative utfoldelse gjennom dans, og det å skape sammen med andre barn.

Målene for barneballetten er:

 • Elevene skal kunne de tre grunnposisjonene 1., 2. og 3. posisjon.
 • Elevene skal kunne gjøre grunnleggende øvelser ved barren, i senter og over gulv.
 • Elevene skal være oppmuntrende og støttende til hverandre i dansen.

 Det skal være gøy å være med i barneballetten!

 Klassisk ballett – 7 år og oppover

I klassisk ballett er det mulighet for at det blir flere grupper med tanke på nivå, alder og antall elever per time.

I klassisk ballett vil det være mer fokus på balletteknikk og utførelse. Elevene vil få en større forståelse av kroppen som instrument, – og i timene vil det være fokus på oppvarming ved barren, øvelser i senter og over gulv, samt hopp og dansekombinasjoner. Elevene vil lære å samarbeide med hverandre gjennom enkle kreative oppgaver og gjennom dansekombinasjoner. Samhold og utforskning vil være svært viktig i timene, så vel som på scenen.

Målene for klassisk ballett er:

 • Elevene skal kunne de fem grunnposisjonene 1., 2., 3., 4. og 5. posisjon.
 • Elevene skal kunne gjøre flere grunnleggende øvelser ved barren, i senter og over gulv.
 • Elevene skal vite om grunnleggende balletteknikk og kunne navnet på flere av de forskjellige øvelsene og gjenkjenne musikk brukt i ballett og kunne telle musikk.
 • Elevene skal holde konsentrasjonen gjennom timen, og utvise disiplin og åpenhet mot hverandre og danselærer.
 • Elevene skal være oppmuntrende og støttende til hverandre i dansen.

 I klassisk ballett er det mer fokus på det danseriske uttrykket, men vi glemmer ikke dansegleden! Den er alltid med!

Jazzdans – 8 år og oppover

I jazz vil elevene få utfordret balanse, koordinasjon og uttrykk. I jazz er det fokus på trinnkombinasjoner i senter og over gulv, styrke og stil. Jazz er en dansestil som er i stadig utvikling, – og det finnes utallige avarter av jazz. For elevene vil jazzdans oppleves som populærdans som man ser i TV-show som «So You Think You Can Dance?» og «World Best Dance Crew». Elevene vil være med å forme undervisningen med sine ønsker og vil også få kreative oppgaver. Denne timen har stort fokus på danseglede og på styrken hvert menneske har i seg og passer best for elever over 8 år.

Målene for jazzdans er:

 • Elevene skal kunne grunntrinnene i jazzdans, bruke ulike typer dynamikk og uttrykke seg danserisk til musikk
 • Elevene skal kunne telle musikk og føle de dynamiske forskjellene i musikk
 • Elevene skal jobbe disiplinert i timene og være åpne og støttende mot hverandre
 • Elevene skal sprudle av danseglede og være medskapende i timene

Hiphop/Street dance – 10 år og oppover

I hiphop/street dance er det stort fokus på å styrke koordinasjon, styrke, fleksibilitet og ikke minst danseglede gjennom en rekke forskjellige øvelser. Hiphop/ street dance er en fusjon mellom stiler, noe som er svært vanlig i dansemiljøet for tiden. Elevene vil lære både grunnleggende hiphop-trinn så vel som isolasjoner, attitude og raske trinnkombinasjoner fra street dance. Stilen kan sees i sammenheng med koreografier gjort av Royal Dance Crew under koreograf Paris Goebel og Twitch’s arbeid i «So You Think You Can Dance?». Denne dansetimen passer for elever fra 10 år og oppover.

Målene for hiphop/street dance er:

 • Elevene skal kunne grunntrinnene i hiphop/street dance, bruke ulike typer dynamikk og vise attitude i dans
 • Elevene skal kunne telle musikk og føle de dynamiske forskjellene i musikken
 • Elevene skal jobbe disiplinert i timene og være åpne og støttende mot hverandre
 • Elevene skal sprudle av danseglede og være medskapende i timene

Ballett eller danseklær og utstyr kan bestilles hos:

www.doda.no , www.dancewear.no ,  www.dancedirect.com

 

Kulturskolen for alle