Oppdatert august 2021

Dans i kulturskolen omfatter pedagogiske prosesser, teknisk utvikling og deltakelse i  sceneproduksjon. Gjennom faglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og re?ektere. Hensikten er å fremme motivasjon og læring hos elevene etter nivå, og bidra til utvikling både teknisk og fysisk. I  tillegg skal vurdering øke elevenes selvstendighet, og evnen til å være kritisk til egen innsats.

OVERORDNEDE MÅL FOR FAGET SOM HELHET

Gjennom arbeidet skal elevene:

Utvikle teknisk forståelse innen de forskjellige dansefag.

Utvikle uttrykksevne og kroppsforståelse.

Kunne bruke dans som kommunikasjonsmiddel.

Kunne jobbe anatomisk riktig, ut fra egne forutsetninger.

Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling.

Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill.

Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv.

 

SKOLENS FORVENTNINGER TIL FORESATTE

  • Sørge for at elevene møter tidsnok.
  • Gi beskjed om fravær i god tid.
  • Sørge for at elevene har hensiktsmessig treningstøy; gjerne nøytrale farger og ikke for store klær.
  • Dette er slik at pedagogen skal kunne se kroppene av tekniske årsaker.
  • Elevene burde ha med drikke?aske.
  • Tyggegummi og mat er ikke tillatt i studio.
  • Mobiltelefon må være på lydløs.
  • Bistå under produksjoner ved behov

 

BARNEBALLETT (5+)

I barneballetten fokuserer vi på de grunnleggende elementene i klassisk ballett. Gjennom undervisningen blir elevene kjent med ballettens vokabular og vi jobber på koordinasjon, balanse og rytme. Alle elever som meldes inn på ballett vil gå i denne gruppen først, såfremt de ikke har tidligere erfaring med ballett.

LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

* Generell grunntrening – motorikk, balanse og romforståelse.

* Grunnleggende tekniske øvelser.

* Lære grunnleggende uttrykk/ vokabular.

* Grunnleggende kroppsforståelse.

 

KLASSISK BALLETT

I klassisk ballett vil det være mer fokus på balletteknikk og utførelse. Elevene vil få en dypere forståelse av kroppens funksjonalitet ved å arbeide med mer kompliserte øvelser og kombinasjoner. Danseklassen er systematisk bygd opp, for å lære holdning, posisjoner og trinn, til etter hvert å sette dette sammen til mer avanserte øvelser med ?ere musikalske utfordringer.

LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

* Styrke muskulatur samt smidighet

* Oppnå en dypere forståelse for ballett-teknikk

* Utvide ballett repertoaret

 

TÅSPISS

Denne klassen er kun for de som har gått på ballett i ?ere år og som har styrke nok i ankler, legger og tær til å stå på tåspiss. Det er pedagog som bestemmer hvem som kommer inn i gruppen basert på kriterier fra danseforskning og ballettmiljøet. Grunnen til dette er at eleven(e) må ha god teknisk utførelse av ballett, være sterk nok til å bære seg selv på tå, og være disiplinert til å trene hver dag for å forebygge skader og bedre teknikken på tåspiss.

 

JAZZ nybegynner (7+ år)

I jazzfaget legger vi stor vekt på musikalitet, dynamikk, teknikk og utvikling av eget bevegelsesspråk. Omtrent halvparten av undervisningen består av tekniske øvelser. Dette er nødvendig for å kunne utvikle en danseteknisk progresjon, styrke muskulatur og øke bevegeligheten.

LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

* Generell grunntrening – motorikk, balanse og romforståelse.

* Tekniske øvelser – utvikle en danseteknisk progresjon.

* Styrke muskulatur.

* Øke bevegelighet samt smidighet.

* Utvikle koordinasjon.

 

JAZZ øvet

Denne gruppen er for de elevene som har vist god utvikling og teknisk forståelse. I klassene fokuserer vi på teknikk og utfordrende kombinasjoner. Det er mer utfordrende og det forventes at elevene forstår uttrykk og ord brukt i faget. Elevene vil få kreative oppgaver, jobbe sammen og i mindre grupper i tillegg til å være med i koreogra?ske prosesser.

 

HIP HOP

I dette faget jobber vi med de grunnleggende elementene som isolasjon, bounce, dynamikk og musikalitet. En time består av oppvarming, ulike tekniske øvelser, styrke, korte og lengre kombinasjoner. I Hip Hop er det også et stort fokus på å utvikle kroppslig dynamikk og sitt eget bevegelsespråk.

Dette faget er delt opp i tre nivåer; nybegynner, øvet og viderekomne. Det er pedagogen som vurderer hvilken gruppe elevene er i, basert på erfaring, personlig utvikling og teknisk forståelse.

LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

* Utvikle en forståelse for stilarten.

* Utvikle kroppslig og musikalsk dynamikk.

* Styrke koordinasjon, samt styrke og smidighet.

* Etter nivå, inkluderes i koreogra?ske prosesser.

 

VOKSEN (20+)

I denne gruppen jobber vi hovedsakelig med moderne dans. I samtidsdans tar vi utgangspunkt i releasebasert teknikk, der det fokuseres på avspenning, tyngdekraft, ?yt og dynamikk. En klasse består av oppvarming, øvelser over gulvet og i senter, grunnleggende øvelser for gulvarbeid. Vi jobber også med å fordype en anatomisk forståelse for å kunne bli bedre kjent med kroppen som et instrument.

LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE

* Avanserte tekniske øvelser og kombinasjoner

* Fordypning i kroppslig beherskelse og bevissthet

* Inkludering i koreogra?ske prosesser

* Utvikle dynamikk og musikalitet

* Forståelse for kroppens anatomi

* Grunnleggende forståelse for improvisasjon og komposisjon