Trykk Her for å se på video av kjente fiolinister

Generelt
Nær kontakt mellom lærer og foresatte er viktig for å oppnå gode og ønskede resultater. Når man ser på aktivitetene i denne planen bør flere spilleår sees i sammenheng.

Cello

Cello

Det er ikke sikkert at man berører alle hovedmomenter i like stor grad hvert spilleår, men i løpet av en periode på flere år burde alle elever ha arbeidet med de fleste av disse hovedmomentene.
Undervisningsmateriale

Det brukes som regel lærebok/hefte gjennom de første årene. Eleven får i tillegg tildelt annen musikk og øvelser/stykker av læreren.
I takt med progresjon og utvikling vil det bli behov for å komplettere med annet stoff enn læreboken.

Øving: Øving gjør mester!

God progresjon forutsetter regelmessing hjemmeøving. Det er svært viktig at foreldrene hjelper til med å gi elevene gode øvingsrutiner. Her vil vi anbefale at man heller øver jevnlig enn å ta ”skippertak” dagen før time hos lærer. En bør øve minimum 20 minutter hver dag. Gode rutiner og vaner mht. øving er viktig og til stor hjelp for gode resultater og motivasjon.

Orkester, samspill

Når eleven er kommet et stykke på vei i opplæringen, anbefales det at vedkommende også begynner i et orkester eller noe andre samspillgrupper noe som vil bidra til å øke den musikalske gleden og forståelsen. For fiolinister (ev. cellister) har vi 1-2 ganger i år strykeseminarer som samler unge musikerne fra hele Lofoten eller fra Vesterålen også.
For å kunne utvikles musikalsk er det veldig viktig å spille sammen med andre – enten med piano som akkompagnement, eller i små grupper, orkester eller andre ensembler. Dette gjør at eleven modnes musikalsk og bidrar til en god holdning til musikken. I tillegg er det sosiale som følger av gruppespill en stor berikelse for lokalsamfunnet.

Instrument

Eleven kan enten ha tilgang på instrument selv eller leie av Kulturskolen. Elevene skal lære hvordan de skal behandle instrumentet sitt og hva som skal gjøres av regelmessig pleie/vedlikehold.


Øvelser og Etyder

Eleven vil få spesifikke etyder og øvelser for å oppnå forbedringer på ulike områder innen instrumentopplæringen. Slike øvelser er en viktig del av opplæringen og gir et godt teknisk grunnlag for musikalske fremførelser.

Solospill

Omfatter alt fra enkle barnesanger til mer krevende stykker avhenging av det nivået eleven til enhver tid er på. Noen ganger kan eleven spille sammen med CD og andre ganger med pianist. Å delta på konserter er også en del av kulturskolens undervisning, og det er ønskelig at eleven medvirker minst på et par konserter i løpet av et år. Dette avhenger selvfølgelig av fremgang og innsats. Den daglige innsatsen er viktig for sluttproduktet; konserten.

Lærer(e): Vladimir Pliassov

Anbefalt oppstartsalder i kulturskolen klikk her