Oppdatert oktober 2023

Slagverksundervisningen fokuserer på opplæring i trommesett og melodisk perkusjon. Elevene lærer teknikk, notelesing og solo- og ensemblespill. I tillegg skal elevene få kjennskap til forskjellige stilarter som rock, pop, klassisk musikk og jazz. Fokuset for undervisningen er spilleglede og mestring.

Nivåer:

Nybegynner

Alle elever starter på dette nivået. Her lærer man grunnleggende teknikk for trommesett, enkle melodier og øvelser for melodisk slagverk og låter som kan brukes i samspill med andre. Når eleven er ferdig på dette nivået skal hun også kunne lese enkle noter, spille enkle stykker på gehør og kunne forholde seg til enkle samspill-situasjoner sammen med både andre instrumenter eller i slagverks-ensemble. 

Eksempel på læringsmål for elevene vil være: Hvordan man holder trommestikkene, notelesing opp til 16.deler, 3-veis koordinasjon på trommesett og enkle melodier og skala-øvelser på melodisk slagverk.

Øvet

På dette nivået bygger man videre og lærer viderekommen koordinasjon på slagverk, tekniske øvelser for melodisk slagverk og enkel improvisering på trommesett. Eleven får også mulighet til å lære seg fler av instrumentene i slagverks-familien som pauke, håndtrommer og diverse perkusjon. Hun skal også beherske bladlesing på trommesett og melodisk perkusjon. Et fokus for dette nivået er også at eleven skal utvikle trygghet og selvstendighet på instrumentet.

Eksempel på læringsmål på dette nivået vil være: Notelesing opp til trioler og punkterte noter, å lære seg sanger utenatt innen forskjellige sjangere, virvel på melodisk slagverk, å improvisere på trommesett og sampill i slagverks-ensemble.

Viderekommende

Her lærer elevene avanserte tekniske øvelser, koordinasjon for trommesett og spilling på melodisk perkusjon med 4 køller. Hun skal også få større kjennskap til skala-øvelser på melodisk perkusjon, jobbe med gehør i samspill og lære seg mer avanserte stilarter som jazz, latin og mer avansert klassisk slagverk. På dette nivået vil eleven også fokusere på utvikle et eget utrykk på instrumentet.

Eksempler på¨læringsmål på dette nivået vil være: 4-veis koordinasjon på trommesett, utvikle gehøret i samspill, bladlese avansert rytmikk og harmoniske ferdigheter på melodisk slagverk.

 Læringen foregår i hovedsak likt på alle nivåene. Elevene presenteres for nytt materiale på timen og i samarbeid med lærer jobber man med å finne den beste tilnærmingsmetoden for å lære. Mellom timene jobber eleven på egenhånd hjemme slik at man holder vedlike kunnskapen og får en god progresjon. Det er viktig å vite at progresjon og framgang er høyst individuelt og avhengig av hva man øver på så noen ganger tar det kort tid å lære nytt stoff og andre ganger tar det lengere tid. Det viktigste for framgangen er at eleven sammen med lærer finner en måte å øve på som både er lystbetont og som tar hensyn til elevens forutsetninger.

EGENØVING: For at eleven skal oppleve mestring og framgang er det viktig at hun også øver utenom spilletimene. Den beste måten å få dette til på er å ha faste tidspunkter, gjerne sammen med annet skolearbeid. På den måten oppnår man en kontinuitet i spillingen som er helt grunnleggende for at elevens ferdigheter skal utvikles. For at egenøvingen skal fungere er det og viktig at eleven har sitt eget instrument. Noe utstyr kan leies av kulturskolen fram til man skaffer sitt eget.

FORVENTNINGER TIL FORESATTE: Det er også viktig at foresatte aktivt hjelper til slik at elevens framgang og mestring blir lettere. Den viktigste jobben her er å passe på at elevens instrument er lett tilgjengelig hjemme slik at hun kan øve. Det anbefales å alltid ha instrumentet pakket opp og plassert på et sted hun lett kan spille på det. I tillegg er anskaffelse av en perm til eleven viktig slik at hun kan holde orden på noter og annet undervisningsmateriell.

Lærer(e): Brage Tørmænen og Timmy Liland