Lydfiler til kornetthefte  ligger her

Kornetthefte kan lastes ned her (pdf)