Bruk elektronisk Websøknad  ved å trykke på linken her

Skann gjerne QR-code for å komme raskt til påmeldingside:  Vestvågøy_kulturskole_QR Tlf: 760 56962

For eksisterende elever Logg inn her

Undervisningstilbud finner du her

Kurspriser:

Alle priser gjelder per semester (halvår)

Sats 2023

Elevplass musikk (opp til 20 år)

kr  1 710

Elevplass dans, drama, kunstfag

kr 1 470

Elevplass for voksne (over 20 år)

kr 3 000

Musikkbarnehage

kr 690

Barnekor

kr 650

Korte kurs

kr 1000

Instrumentleie

kr 570

Søsken -og flerfagsmoderasjon: (ikke for voksne)

30%

Det er ikke mulig å kombinere flere moderasjoner på en elev!

Søknadsfrist: 10. juni for høstsemester (1. desember for vårsemesteret)

Venteliste: Alle som står på venteliste, må søke på nytt innen 1. juni hvert år.

Bindingstid

Elev og foresatte må binde seg for et halvt skoleår (ett semester) om gangen. Eleven blir tildelt plass i kulturskolen for ett skoleår. Eventuell ubenyttet elevplass gir ikke rett til tilbakebetaling av skolepenger.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. juni for høstsemesteret og 10. desember for vårsemesteret. Utmeldingsskjema finnes her

Prosedyre søknad og opptak

Alle søkere skal få brev om at søknaden er mottatt og registrert. De som får plass, får innen utgangen av juni skriftlig melding om dette.

De som ikke hører noe innen utgangen av juni måned, settes på venteliste. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du søke på nytt innen 1. juni neste år.

Merk følgende:

Alle elever må sende skriftlig søknad, med underskrift av foresatt/ økonomisk ansvarlig.
Påmelding til kulturskolen er bindende. Det må sendes ny søknad for hvert skoleår. Det gjelder også “gamle” elever.
De som ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass, må gi skriftlig beskjed til kulturskolens kontor innen 1. august for høsthalvåret, eller 1. desember for vår-halvåret. Muntlig beskjed til lærer er ikke tilstrekkelig.
Dersom skriftlig beskjed ikke er mottatt innen tidsfrist, anser vi det slik at vedkommende er elev for semesteret/ halvåret. Skolepenger vil da bli avkrevd. Unntak: Se ovenfor.
Elever som ønsker å slutte før semesteret er omme, må også gi skriftlig beskjed til kulturskolens kontor, men kan ikke påregne å få reduksjon i kursavgiften.

Prosjektuke

Kulturskolen har prosjektuke i løpet av vårsemesteret, noe som innebærer at vi setter opp en stor musikk/ teaterforestilling der mange elever blir involvert med øvelser hver dag.  Dette er en integrert del av undervisningen og erstatter vanlig undervisning som opphører i løpet av denne uken (om ikke annet er avtalt med faglæreren). Dette gjelder også elevene som ikke deltar i prosjektet, men som oppfordres til å komme på forestillingen for å hente inspirasjon.