Barnegruppe 6 – 8 år

 

Tema – Innhold

Vi arbeider med forskjellige typer leire og oppdager muligheter og begrensninger i materialet. Lærer enkle grunnprinsipper.

Arbeider med grunnleggende formingsteknikker – modellering og pølseteknikk m. m.

Lærer f. eks. hvordan sette bein på en figur eller modellere den sammen, så den kan brennes etterpå.

Utfører enkle oppgaver som modellering av dyr og fantasifigurer. Forandringer oppstår   under prosessen.

Arbeider med farger – dekorering med pensel og andre redskaper. Der brukes eventyr og elementer fra naturen som inspirasjon.

Ungdomsgruppe 9 – 14 år

 

Tema – Innhold

Her arbeider vi med forskjellige typer leire.

Bruker forskjellige formingsteknikker, modellering av figurer, pølseteknikk og

plateteknikk.

Innøver grunnprinsippene for diverse teknikker.

Utfører oppgaver som bygger på grunnformer som

–         kule – kjegle- kvadrat

–         modellerer ut fra disse elementer

–         utvikler elevens fantasi og formsans

–         oppdager leirens magi gjennom prosessen

Dekorteknikk

–         lærer å bruke farger – dekorering med begitning

–         male med pensel

–         arbeider med overflaten med ulike redskaper

–         arbeider med struktur

Prøver å forme leiren på dreieskive.

Målet er å stimulere eleven til å bruke fantasi og utvikle sine kreative evner

gjennom individuell støtte og veiledning.

Lærer: Ingrid Rauer

Fagplan – Voksenkurs

 

Tema – Innhold

Vi utprøver forskjellige typer leire og lærer grunnprinsippene for

bearbeiding av leiren.

Materialbehandling

Praktisk arbeide med de keramiske materialer og redskaper.

Formingsteknikker

Innføring i pølseteknikk, plateteknikk og modellering av figurer.

Dekor

Teoretisk gjennomgang – blanding av farger, begitning og glasur.

Overflatebehandling med forskjellige redskaper.

–         anvender begitning

–         penseldekor m. m.

Dreiing

Forberede leire til dreiing

–         øvelser på dreieskiven

–         oppgaver som sylinderform, åpne former

–         etterarbeid – avdreiing

Glasering

Grunnleggende teori for glasering av gjenstander.

Brenning

Teoretisk gjennomgang av div. måter å brenne keramikk.

–   stapling i keramikkovn

–   brenningsprosess, temperatur, forglødning og glasurbrann

Der legges vekt på å oppøve formsans og fantasi. Gjennom individuell undervisning, støtte og veiledning får man kunnskaper og erfaring. Dermed står man friere til å utforske materialet.

Lærer: Håkon Nordhaug