GENERELT

Det finnes veldig mange typer trekkspill. Vestvågøy kulturskole underviser i det som kalles akkordeon, altså trekkspill med melodibass. Vi har små nybegynnerinstrumenter til utlån, de har tre rader med knapper i begge hender. Disse spilles på de første par årene.

Etterhvert trenger elevene større instrumenter, de må kjøpes selv, og er man heldig kan man få tak i brukte instrumenter. Disse må ha convertor i venstre hånd, altså en funksjon som gjør det mulig å spille akkorder slik det «tradisjonelle» trekkspillet gjør.

UNDERVISINGEN

Elevene trenger som regel noe tid for å kjenne instrumentet. Elevene bør lære musikken de spiller både via gehør og etter noter. Men dette kan gjøres i både den ene eller den andre rekkefølgen.

Vi følger heller ikke EN spesiell lærebok, det finnes mange gode, bl a Spelar accordion med Lars Holm. Eller tilpasses undervisningen mye den enkelte elev.

SAMSPILL

Vi har et eget trekkspillorkester, og elever som har spilt i et år eller mer får bli med å spille der. Vi har øvelse en gang i uken, og av og til litt lengre helgeøvelser med god mat i pausen. Orkesteret deltar en gang i året i distriktsmesterskap i trekkspill, og noen ganger til og med norgesmesterskap.

Samspill kan også gjøres med andre instrumenter.

UTVIKLING

For å oppnå mest mulig utvikling på instrumentet er det viktig med daglig øving, 20 minutter for nybegynnere, og mer for de som er kommet lengre. Her er det viktig at foreldre oppmuntrer og viser interesse for å høre hva de spiller på.