Oppdatert august 2021

GENERELT

Trekkspill er instrumentet som erstatter et helt orkester, og som en lett tar med hvor som helst. Vi har noen nybegynnerinstrumenter til utlån. Men når eleven begynner å beherske instrumentet godt, anbefaler vi å kjøpe eget instrument, da våre instrumenter er små og er kun til nybegynneropplæring.

Lærer kan være behjelpelig med å skaffe instrumenter som passer.

UNDERVISNING

Vi har en spilletime i uken. Elevene trenes både i å spille etter noter og etter gehør. Elevene må også gjennom noen teknikkøvelser som fører til stor framgang. Ellers bestemmes repertoaret i samarbeid mellom elev og lærer. Alle typer musikk går an å spille på trekkspill.

SAMSPILL

Vi har et eget trekkspillorkester, og elever som har spilt i 1 år eller mer, får bli med å spille i orkesteret. Vi har øvelse en gang i uken, og av og til litt lengre helgeøvelser, med god mat i pausen. Orkesteret deltar en gang i året i distrikts-mesterskap på trekkspill, og noen ganger til og med i norgesmesterskap.

Men da kulturskolen tilbyr så mange instrumenter, vil vi gjerne at elevene også skal spille med hverandre i flere kombinasjoner.

UTVIKLING

For å oppnå mest mulig utvikling på instrumentet er det viktig med daglig øving, 20 minutter for nybegynnere, og mer for de som er kommet lengre. Foreldre må være med å oppmuntre og vise interesse for elevens utvikling.