Oppdatert januar 2024

GENERELT

Vi har noen nybegynnerinstrumenter til utlån. Men etterhvert blir disse for små, og hvis eleven fortsatt viser interesse for å spille, anbefaler vi å kjøpe egne instrumenter. Lærer kan være behjelpelig med å skaffe instrumenter som passer.

UNDERVISNING

Vi har en spilletime i uken. Det finnes mange opplæringsbøker for trekkspill, og vi bruker kombinasjon av disse, tilpasset elevens nivå. Men elevene får i stor grad også selv velge stykker, så lenge disse er innenfor elevens tekniske nivå.

SAMSPILL

Trekkspill er ikke bare et soloinstrument, men passer godt i både rene trekkspillorkester og sammen med andre instrumenter.
Utvikling
Vi forventer at eleven øver minst 20 minutter daglig, men for viderekomne behøves enda mer. Foreldrene på være med og oppmuntre barna til å øve.

UTVIKLING

For å oppnå mest mulig utvikling på instrumentet er det viktig med daglig øving, 20 minutter for nybegynnere, og mer for de som er kommet lengre. Foreldre må være med å oppmuntre og vise interesse for elevens utvikling.