Oppdatert september 2023

Drama- og teaterarbeid kan gi elevene gode redskaper i livet generelt, det være seg evne til konsentrasjon og fokus, selvtillit, samarbeid, evne til å ta og gi regi/instrukser, kommunikasjon og selvfølgelig rene skuespillerferdigheter. Drama- og teaterarbeid er læring i menneskelig og kunstnerisk utvikling, pakket inn i lek.

Generelt

I løpet av kulturskoleåret (skoleåret) vil elevene være med på minimum en større produksjon – ofte sammen med andre grupper i kulturskolen, mens det i det andre semesteret vil være størst fokus på samspill, improvisasjon, og scenisk tilstedeværelse.

 

Når vi har store produksjoner er det viktig at manuset pugges og ikke «slenges under senga». Det er lurt å øve jevnt og trutt, slik at øvingene frem mot premiere ikke går bort til å repetere replikker.  Det vil bli ekstraøvelser i tida før forestilling, både en helg i ny og ne, og ofte alle dagene i uka før premiere. Akkurat i denne korte, intense tida må kulturskolen prioriteres, og det er viktig at både foreldrene og eleven er klar over dette slik at vi ikke havner i kinkige situasjoner.

 

Teateret er den kunstformen som innbefatter alle andre kunstformer, og etter hvert vil dramaelevene få innsikt i flere aspekter ved en teaterproduksjon; kostymer, rekvisitter, scenografi og lyd/lys.

 

Mestring og stolthet

Elevene vil jobbe med de samme emnene år etter år, men disse vil være i stadig utvikling. Jeg mener det er viktig å vise hver enkelt elev at man forventer noe av henne/han, men utfordringene må stå i forhold til den enkelte elevs ståsted. Dette vil også reflekteres i oppgavene og rollene man får tildelt i gruppa. Rammen for undervisningstilbudet er gitt ved at elevens personlige utvikling er i fokus – eleven skal føle mestring og stolthet i forhold til egen innsats.

 

Klær

Elevene skal ha egne klær i dramatimene: Sorte nøytrale klær. Dette er for at elevene enkelt skal kunne gå inn i forskjellige roller på øvinga. Det er mulighet for å skifte i garderoben utenfor Speilsalen i Meieriet, hvor dramaundervisningen foregår. Hvis eleven må skifte før øvinga, bør hun eller han komme litt før.

 

HUSK!

Mange nye deltagere tenker kanskje at «nå skal vi kle oss ut og leke teater», men her dykker vi ned i en helt annen verden, og vi skal gjøre ting som teaterbarn og voksne skuespillere over hele verden øver på.

Og på samme måte som en nystartet trompetist ikke har solokonsert etter en måned, ser vi på kroppen som vårt instrument. Evnene man tilegner seg som skuespiller er noe man må øve på, og blir bedre til etter hvert som man holder på.

 

ALDER

Drama/teater for barn: 10-13 år (mellomtrinn barneskole)

Drama/teater for ungdom: Ungdomsskole og oppover

Lærer: Mette Myhr