Kulturskolens har flyttet til Meieriet Kultursenter.

telefon Nytt telefonnummer er 760 56962