Ønsker alle våre elever og lærere et godt nytt år!

Kulturskolen starter opp med kun individuell undervisning f.o.m mandag 4.januar etter samme timeplan som gjaldt i høst.

Gruppeundervisning blir innstilt frem til 18.januar pga gjeldende nasjonale retningslinjer. Alternativt digitalt opplegg er under planlegging

Vel møtt