Kulturskolen starter opp undervisningen med nødvendige smitteverns tilpasninger f.o.m. mandag 24.august.

Smittevernveileder-plakat for kulturskolen kan lastes ned her Vi oppfordrer alle våre elever om å overholde tiltakene for en trygg kulturskole hverdag.