Kulturskolen starter opp undervisningen mandag 6.januar etter samme timeoppsett som i høst