Kommunestyret vedtok i desember en økning på 3% på kulturskolens kurssatser for 2015.

Kurspriser blir som følger:

Pr semester

2015

Elevplass musikk

kr 1 154

Elevplass dans, drama, kunstfag

kr 993

Elevplass for voksne (over 20 år)

kr 2 070

Musikkbarnehage (ingen søskenmoderasjon)

kr 500

Barnekor (ingen søskenmoderasjon)

kr 470

Instrumentleie

kr 422

Søskenmoderasjon: (ikke for voksne)

40 %